Strona Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Gnieźnie

Wspólnota żywego różańca


Żywy różaniec – jest to wspólnota ludzi, którzy poprzez modlitwę różańcową, ofiarę duchową i materialną wspierają misję Kościoła. Jest to wspólnota, której początek dała Paulina Jaricot, dziewiętnastowieczna francuska Sługa Boża. Zasadniczymi obowiązkami członków Żywego różańca są:

  • odmawianie codziennie jednej dziesiątki różańca,
  • udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańca,
  • częste przystępowanie do Sakramentów,
  • rozszerzanie czci Maryi przez przykład własnego życia.