Strona Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Gnieźnie

śp. Ks. Waldemar Radecki

odszedł do domu Ojca 25 lipca 2015 roku


Ks. Waldemar Radecki urodził się 25 października 1971 roku w Szubinie. Po przeprowadzce rodziny do Wągrowca ukończył w 1990 roku tamtejsze liceum ogólnokształ- cące. W 1991 roku rozpoczął studia i formację w gnieźnieńskim seminarium duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1997 roku w katedrze gnieźnieńskiej z rąk abp. Henryka Muszyńskiego. Po święceniach został posłany jako wikariusz do parafii pw. św. Michała Archanioła w  Pobiedziskach (1997-1999). W  1999 roku rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu homiletyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po obronie rozprawy doktorskiej i rocznym pobycie w Niemczech wrócił do archidiecezji i rozpoczął posługę wikariusza w parafii archikatedralnej w Gnieźnie (2004-2005). W 2004 roku dołączył do grona wykładowców Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w  Gnieźnie. Wykładał homiletykę. W  2011 roku został proboszczem gnieźnieńskiej parafii pw. św. Michała Archanioła. Śp. ks. Waldemar Radecki przez wiele lat był duszpasterzem akademickim, powołał pielgrzymkową Akademicką Grupę Rubinową, którą prowadził 6 lat. Jako proboszcz parafii utworzył Grupę Rowerową, której uczestnicy trzykrotnie pielgrzymowali na Jasną Górę. W 2013 roku z grupą osób wyruszył rowerem do Rzymu do grobu św. Jana Pawła II, w roku następnym z Mont Saint-Michel do Lourdes – realizując w ten sposób plan pielgrzymowania do sanktuariów na całym świecie. Zmarł podczas poznańskiego triathlonu, w którym brał udział. Ukochany syn, brat, wujek, kaznodzieja i spowiednik… Pamiętajmy w modlitwach o ks. Waldku, jego rodzinie i parafianach.