Strona Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Gnieźnie

Duszpasterze


Ks. Proboszcz

 • ks. Tomasz Głuszak
 • kanonik hon. kapituły kolegiackiej pw. św. Jerzego w Gnieźnie
 • mgr teol. mgr socjol. dr nauk hum. z zakresu socjologii
 • data urodzenia: 19.06.1965
 • data święceń kapłańskich: 25.05.1991
 • rok przeniesienia na probostwo: 2015
 • imieniny: 22.9
 • e-mail:tomgluszak@wp.pl

Ks. Wikariusz

 • ks. Waldemar Myka
 • mgr teol.
 • data urodzenia: 25.08.1983
 • data święceń kapłańskich: 30.05.2009
 • imieniny: 11.12
 • e-mail: ks.waldemarmyka@gmail.com