Strona Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Gnieźnie

Ks. Tomasz GłuszakKs. Proboszcz

  • ks. Tomasz Głuszak
  • kanonik hon. kapituły kolegiackiej pw. św. Jerzego w Gnieźnie
  • mgr teol. mgr socjol. dr nauk hum. z zakresu socjologii
  • data urodzenia: 19.06.1965
  • data święceń kapłańskich: 25.05.1991
  • rok przeniesienia na probostwo: 2015
  • imieniny: 22.9
  • e-mail:tomgluszak@wp.pl
Ks. Tomasz Głuszak - urodził się w 19 czerwca 1965 roku w Inowrocławiu. W latach 1972-1980 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 35 w Bydgoszczy. Następnie kontynuował naukę w Technikum Przemysłu Drzewnego w Bydgoszczy, gdzie w 1985 roku otrzymał świadectwo dojrzałości. W latach 1985-1991 studiował filozofię i teologię w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Po święceniach kapłańskich, otrzymanych z rąk ks. kardynała Józefa Glempa prymasa Polski w dniu 25 maja 1991 roku w katedrze gnieźnieńskiej, był wikariuszem w parafiach: pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu (1991/1992) i św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy (1992/1993). W latach 1993-1998 odbył studia specjalistyczne z zakresu socjologii i katolickiej nauki społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu socjologii. Następnie był ojcem duchownym w PWSD w Gnieźnie (1998-2000) oraz sekretarzem i kapelanem ks. arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, metropolity gnieźnieńskiego (2000-2003). W latach 2003-2008 pełnił obowiązki proboszcza w parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Zdziechowie k. Gniezna. W latach 2008-2009 był proboszczem parafii pw. św. Kazimierza Królewicza we Wrześni. W latach 2009-2015 był proboszczem parafii pw. św. Marii Magdaleny w Brudzewie. Od 29 września 2015 roku jest proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Gnieźnie. Równocześnie w latach 2004-2013 był adiunktem w Zakładzie Katolickiej Nauki Społecznej WT UAM w Poznaniu oraz wykładowcą katolickiej nauki społecznej w PWSD w Gnieźnie, w WSD Misjonarzy Oblatów w Obrze i w WSD Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. W 2004 roku został mianowany asystentem kościelnym Towarzystwa Świętego Wojciecha. W 2014 roku został mianowany kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej przy kościele pw. św. Jerzego w Gnieźnie. Opublikował 2 książki oraz ponad 60 artykułów naukowych, popularnonaukowych, recenzji i sprawozdań. Promotor 19 prac magisterskich z zakresu katolickiej nauki społecznej.